Όροι Χρήσης & Ιδιωτικό Απόρρητο

Ο παρών ιστότοπος www.craftito.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα “CRAFTITO” πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (εφεξής καλούμενο, χάριν συντομίας, “Κατάστημα”), που ανήκει στην Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «Β.ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ – Γ.ΚΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CRAFTITO Ο.Ε.» που έχει έδρα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης (Παπάγου 24), ΑΦΜ 800730951, ΔΟΥ Αμπελοκήπων, Γ.Ε.ΜΗ. 138741206000, με τηλέφωνα επικοινωνίας τα 6947267529 και 2311293811 και email επικοινωνίας το info@craftito.gr (εφεξής καλουμένη, χάριν συντομίας, Εταιρία).

Η Εταιρία αυτή έχει σαν σκοπό την εν γένει ανάπτυξη κοινότητας δημιουργών για την προώθηση της χειροτεχνίας, μέσω και της παρούσας ιστοσελίδας, όπου θα προσφέρεται η δυνατότητα αγοραπωλησίας χειροποίητων αντικειμένων και πρώτων υλών, καθώς και ειδών μόδας, δώρων και συναφών ειδών.

Επισκεπτόμενοι το Κατάστημα ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε υλικό από τον εν λόγω ιστότοπο, αποδέχεστε όλους τους παρακάτω όρους και συμφωνίες. Οι παρόντες γενικοί όροι έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο σαφή, ευσύνοπτο και κατανοητό τους όρους που διέπουν κάθε τρίτο που έρχεται σε επαφή με το περιεχόμενο του Καταστήματος, όπως και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία που προσφέρει το τελευταίο. Οι γενικοί αυτοί όροι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας www.craftito.gr, (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου – sub-domains) και τη συμβατική σχέση μεταξύ του Καταστήματος και των μελών του.

Κάθε είδους είσοδος, πρόσβαση, εγγραφή, συναλλαγή, πλοήγηση ή/και περιήγηση προϋποθέτει και υπονοεί την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσεως και γι’ αυτό υποχρεούστε και παρακαλείσθε όπως τους διαβάσετε προσεκτικά και προχωρήσετε, μόνον εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιοδήποτε όρο, οφείλετε να απόσχετε από τη χρήση ή οιουδήποτε είδους συναλλαγή με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει το Κατάστημα. Ο ιστότοπος www.craftito.gr διατηρεί ανεπιφύλακτο το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή το κρίνει σκόπιμο και άνευ αιτιολογίας στην τροποποίηση των όρων του παρόντος. Οι νέες τροποποιήσεις ισχύουν αφ’ ης στιγμής αναρτηθούν στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο και ως εκ τούτου οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές στους Όρους Χρήσης, καθώς, εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε παρεχόμενες υπηρεσίες/δυνατότητες/προϊόντα του Καταστήματος, θα τεκμαίρεται αμαχήτως ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και αυτές τις γενόμενες τροποποιήσεις. Άλλως, σε περίπτωση μη συναίνεσης, οφείλετε να απόσχετε από κάθε συνέχιση πλοήγησης και χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Ορισμοί – Εγγραφή

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ελεύθερα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εγγραφή του. Για τη χρήση όμως των υπηρεσιών του Καταστήματος, θα πρέπει να εγγραφεί ως μέλος του ιστότοπου. Αυτό θα γίνεται με την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων του, μέσω της φόρμας που θα προσφέρεται προς τούτο εντός του www.craftito.gr. Άπαντες όσοι έχουν εγγραφεί με αυτόν τον τρόπο, ονομάζονται εφεξής, χάριν συντομίας, «μέλη».

Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχει στα μέλη του υπηρεσίες κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει οριστεί, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήστη (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το www.craftito.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η εν λόγω ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Ειδικότερα, με την εγγραφή δύναται να προβεί έκαστο μέλος σε συναλλαγές και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. «Αγοραστής» λοιπόν καλείται οποιοσδήποτε διαλέγει την επιλογή να αγοράσει οποιοδήποτε από τα προϊόντα που προσφέρονται στον ιστότοπο.

«Δημιουργός» καλείται το μέλος που έχει συμπληρώσει την ειδική φόρμα που προσφέρεται προς τούτο και ο οποίος έχει δημιουργήσει τον δικό του «χώρο» εντός του www.craftito.gr. Απαραίτητο είναι να χορηγήσει πρώτα κάποια στοιχεία και ειδικότερα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Α.Δ.Τ., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ενώ αν είναι νομικό πρόσωπο την έδρα, επωνυμία, διακριτικό τίτλο, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του νομικού προσώπου αυτού. Προϋπόθεση της δημιουργίας του καταστήματός του είναι η ταυτόχρονη ανάρτηση ενός (1) τουλάχιστον προϊόντος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, αποκτά τον δικό του χώρο εντός του www.craftito.gr. Σε αυτό το πεδίο μπορεί να τοποθετεί τα προϊόντα, επί των οποίων θέτει όποια τιμή κρίνει αυτός συμφέρουσα και εύλογη.

Απαραίτητη προϋπόθεση και η οποία συνομολογείται ρητώς υπ’ ευθύνη σας, είναι ότι είστε ενήλικοι, νομικά και δικαιοπρακτικά ικανοί, ότι είστε σε θέση να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης, ότι συναινείτε και ότι θα προβείτε στη σύννομη και σύμφωνη με το παρόν χρήση του ιστότοπου και ότι τα στοιχεία που παρέχετε είναι τα πλέον αληθή, ειλικρινή και πρόσφατα. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη αν οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις δεν τηρείται. Το Κατάστημα επιτρέπει στα μέλη του να έχουν πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα και στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, προσθήκες, τροποποιήσεις των πληροφοριών που έχουν υποβάλει. Το Κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε αναληθεία ή ανακρίβεια εμπεριέχεται στα στοιχεία σας, τα οποία θα πρέπει να φροντίσετε με δική σας επιμέλεια να τα ενημερώνετε εφόσον και όταν προκύπτουν αλλαγές.

Ανήλικοι επισκέπτες του Καταστήματος δύνανται να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των κηδεμόνων τους, χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Οποιαδήποτε τέτοια αν τυχόν υποβάλουν, το Κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.

Το Κατάστημα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμό Μέλους ή/και χώρο καταστήματος ή/και προσφορά συγκεκριμένου προϊόντος Δημιουργού και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για το λόγο ότι παραβαίνουν τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή δρουν με τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή διότι διαπιστώθηκε συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς του Καταστήματος, όπως ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, η διάπραξη ποινικού/αστικού/διοικητικού ή και άλλου αδικήματος/παράβασης, η χρήση ακατάλληλων υλικών για τη δημιουργία προϊόντων, η έλλειψη συνεργασίας με το Κατάστημα, η πρόκληση ζημίας σε τρίτους, η αντισυναλλακτική συμπεριφορά και η εν γένει αντίθετη με την καλή πίστη σχέση με Χρήστες/Μέλη, η αφερεγγυότητα κ.λπ. Ουδεμία απαίτηση ή αξίωση μπορεί να έχει οποιοσδήποτε Δημιουργός ή μέλος/χρήστης εκ της άσκησης αυτού του δικαιώματός μας.

Κανόνες Ασφαλείας

Απαγορεύεται οι χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά ουχί περιοριστικά, να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για το πρόσωπό τους, να κάνουν σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης, να κάνουν προσπάθειες να διερευνήσουν ή να δοκιμάσουν τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή δικτύου ή να παραβιάσουν μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, να στέλνουν αυτόκλητα e-mails, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις ή και να πλαστογραφήσουν οποιαδήποτε πληροφορία. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφαλείας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή/και ποινική ευθύνη. Επιπλέον, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το δίκτυο του Καταστήματος για διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του www.craftito.gr, για πράξεις που όλως ενδεικτικώς, αλλά ουχί αποκλειστικώς αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στην νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και στις σχετικές νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας, Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και Υπηρεσίας.

Επιπροσθέτως, απαγορεύεται κάθε μέλος να αποκαλύπτει και άρα υποχρεούται να διατηρεί μυστικά το αναγνωριστικό όνομα, τον κωδικό πρόσβασης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι κρίσιμο και χρήσιμο για την πλήρη χρήση του Καταστήματος ή/και του λογαριασμού του. Υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση κωδικού και συνθηματικού του. Επίσης, υποχρεούται να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής, ακριβή, πλήρη και αληθή στοιχεία, όποτε του ζητείται.

Ο χρήστης/μέλος με την αποδοχή των όρων του παρόντος, δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι νομικά ικανός και διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα προς ανάληψη υποχρεώσεων, ήτοι ότι δύναται να κάνει χρήση όλων των υπηρεσιών που προσφέρει το Κατάστημα και να συνάψει συμβάσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι ίδιοι οι χρήστες/μέλη φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και των σχετικών νομοθετημάτων (ενδεικτικά ΚΒΣ, ΚΦΕ, ΚΦΑΣ κ.λπ.). Σημειώνεται ότι ενδεχομένως η δραστηριότητα της πώλησης κινητών πραγμάτων ή/και υπηρεσιών από ιδιώτες να δύναται να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως εμπορική δραστηριότητα, εφόσον προκύπτει κατά σύστημα άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και πρόθεση απόκτησης κέρδους και για το λόγο αυτό συστήνεται στα μέλη να συμβουλεύονται τις αρμόδιες αρχές ή/και τυχόν φοροτεχνικούς συμβούλους. Σε κάθε περίπτωση, το Κατάστημα και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρουν για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας από τα μέλη της. Υποχρεούνται πάντως σε περίπτωση που τούτο ζητηθεί από αρμόδια Αρχή, να παράσχουν κάθε πληροφορία, που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται, σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, όπως ορίζουν ρητώς οι σχετικές διατάξεις του ΚΦΕ.

Οι Αγοραστές δύνανται να αγοράζουν προϊόντα, που αναρτώνται προς τούτο από κάθε Δημιουργό και τα οποία δεν μπορεί και δεν τα ελέγχει η Εταιρία, σε κάθε δε περίπτωση, έχει το δικαίωμα, εάν το κρίνει σκόπιμο και άνευ προειδοποιήσεως, να προβεί σε διαγραφή συγκεκριμένης ανάρτησης προϊόντος, εάν διαπιστωθεί ή υφίσταται υποψία παραβίασης έστω και ενός όρου των παρόντων. Για οποιοδήποτε ελάττωμα ή επιβλαβή συνέπεια τυχόν προκληθεί από τα προϊόντα αυτά, άμεση ή έμμεση, όπως και για κάθε άλλη παρεπόμενη ή περαιτέρω ζημία εξαιτίας αυτών, βαρύνονται αποκλειστικά οι Δημιουργοί αυτών. Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο και δεν εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και νομιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση, ούτε επίσης τον προορισμό της χρήσης τους ή τυχόν πραγματικά ή/και νομικά ελαττώματά τους, ούτε επίσης την δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των χρηστών και μελών για αγορά.

Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντος που είναι προϊόν εγκλήματος, σε περίπτωση που προκληθεί κάποια αλλεργική ή εν γένει δερματολογική ή άλλη αντίδραση από τη χρήση κάποιου προϊόντος ή τέλος σε περίπτωση οιαδήποτε διαφορά προκύψει, οι Δημιουργοί καθιστούν αζήμια και απαλλάσσουν την Εταιρία από κάθε και οιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα ή/και με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της αποστολής του Καταστήματος, ήτοι την προβολή του προϊόντος του Δημιουργού και την διαμεσολάβηση μεταξύ του Δημιουργού και του Καταναλωτή για να καταρτιστεί η σύμβαση της πώλησης.

Κάθε Αγοραστής, Δημιουργός ή/και επισκέπτης υποχρεούται να εξαιρεί, να καθιστά αζήμια και να απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία, η οποία ενδεχομένως προβάλλεται για οποιονδήποτε λόγο από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλομένων εκ του Νόμου υποχρεώσεων, καθώς και από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση που απορρέει από υποτιθέμενη αντιγραφή, παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων. Επιπλέον, το Κατάστημα σε περίπτωση φιλονικίας μεταξύ των χρηστών για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπέχει καμία ευθύνη.

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, αντιγραφή ή παραποίηση του δικτυακού τόπου ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου δικτυακού τόπου από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Όταν άλλα μέλη, χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του Καταστήματος και της Εταιρίας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους εξαιτίας κάποιας δημοσιευμένης προσφοράς από έναν Δημιουργό ή από βλάβη ή ζημία ιδίως εξ αιτίας ή εξ αφορμής τελουμένης σε αιτιώδη σύνδεσμο με προϊόν ή συμπεριφορά Δημιουργού ή λόγω του περιεχομένου αυτής ή λόγω κακής χρήσης της ιστοσελίδας από μέλος ή χρήστη, το εν λόγω μέλος ή ο χρήστης ή ο Δημιουργός απαλλάσσει την Εταιρία από όλες τις αξιώσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων).

Το www.craftito.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει, γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος/ο χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα, ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το www.craftito.gr δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν παραγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή καταγγελίας.

Το www.craftito.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν έχει, βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει, γενική υποχρέωση ελέγχου των αγαθών ή/και υπηρεσιών που αναρτούν προς πώληση οι Δημιουργοί. Σε κάθε περίπτωση το www.craftito.gr συνιστά την ανάρτηση προς πώληση και την πώληση μόνον νομίμων προϊόντων, καθώς και προϊόντων των οποίων ο Δημιουργός έχει δικαίωμα διάθεσης.

Αποκλείεται πλήρως και ρητώς η ευθύνη του Καταστήματος και της Εταιρίας για άμεση ζημία ανεξαρτήτως νομικού λόγου, καθώς και για κάθε έμμεση ή επακόλουθη ζημία.

Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία και εν γένει τις υπηρεσίες που προσφέρει, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα επικοινωνιών ή όποια άλλα έξοδα προκύψουν.

Το Κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή για δυσλειτουργία της. Κατ’ επέκταση, δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα, εξαιτίας των οποίων προσφορές ή τιμές ή συναλλαγές αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμος μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς να δύναται οποιοσδήποτε να εγείρει αξιώσεις εξ αυτού του λόγου.

Το Κατάστημα δεν εγγυάται την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα ή ποιότητα περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες είναι προσβάσιμες από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αποποιείται ρητά οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης. Επιπροσθέτως, η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το Κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Κάθε χρήστης/μέλος προβαίνει στη χρήση των συνδεδεμένων ιστοσελίδων/υπερ-συνδέσμων (hyperlinks) που ευρίσκονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο απολύτως και ανεπιφυλάκτως υπ’ ευθύνη του και μόνον, μη δυνάμενου σε οποιαδήποτε περίπτωση και εξ οποιασδήποτε βλάβης ή ζημίας του προκληθεί από τη χρήση και μετάβαση των παραπάνω συνδέσμων, να εγείρει αξιώσεις κατά του Καταστήματος και της Εταιρίας. Επομένως, οι χρήστες/μέλη πρέπει να διενεργούν οποιαδήποτε έρευνα κρίνουν κατάλληλη και πρόσφορη πριν τη μετάβαση και πλοήγηση σε οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα, η οποία πιθανόν να χρεώνει και κάποιο τέλος για χρήση συγκεκριμένου περιεχόμενου αυτής, χρέωση την οποία οφείλει να ελέγξει προηγουμένως ο χρήστης/μέλος και για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρει το Κατάστημα και η Εταιρία.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα για άλλους λόγους, δεν θα πρέπει να θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν εικόνες και κείμενα τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση το μέλος φέρει ο ίδιος την ευθύνη και όχι η Εταιρία.

Εκτός των προϊόντων που αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία δημιουργών, τρίτων, συνεργατών και φορέων και ως εκ τούτου φέρουν και τη σχετική ευθύνη, το υπόλοιπο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.craftito.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας.

Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά αναφερομένων όλων των δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, καθώς και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων, οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από εμάς και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών, το λογισμικό και κάθε μεταγλώττιση αυτού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας) ανήκει στην ιδιοκτησία της Εταιρίας. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε οποιονδήποτε τίτλο στα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε να επιχειρήσετε τέτοια ενέργεια, επιφυλασσόμενοι ρητώς παντός άλλου νομίμου δικαιώματός μας.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, εμφάνιση, ανάρτηση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στο Κατάστημα, ούτε επιτρέπεται η πώληση, ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας, η χρήση του για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Εταιρίας. Σε περίπτωση αντιγραφής κάποιου σχεδίου, εικόνας, προϊόντος, ιδέας ή άλλο ενός Δημιουργού ή τρίτου είτε εντός της δικτυακής τοποθεσίας αυτής είτε εκτός, η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης περιεχόμενου που περιλαμβάνεται στο www.craftito.gr σε κάποια άλλη ιστοσελίδα και ιδίως χωρίς να προκύπτει η πηγή, το Κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη και ως εκ τούτου ο προβαίνων σε αυτή την ενέργεια υπόκειται στους κινδύνους που επαφίενται με το διαδίκτυο.

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου «CRAFTITO O.E.», ανήκει στην Εταιρία. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών.

Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται στον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρείται και εξομοιώνεται ως μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι έννοιες και άλλες πληροφορίες που κοινοποιούνται ή προσφέρονται στο Κατάστημα από τους χρήστες/μέλη ή που συνιστούν απάντηση σε προσκλήσεις από την Εταιρία σχετικά με κάποια υπηρεσία, θα θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτησία και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Εταιρίας και δια του παρόντος θα εκχωρείται μέσω τωρινών και μελλοντικών εκχωρήσεων κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών στην Εταιρία. Συναφώς η Εταιρία θα έχει κάθε δικαίωμα διάθεσης και χρήσης αυτών, όπως κρίνει, ιδίως δε με την περαιτέρω ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.

Προσωπικά Δεδομένα

Το www.craftito.gr σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή όταν προβαίνετε σε αγορές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παροχή ορισμένων πληροφοριών που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία.

Η Εταιρία σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των δημιουργών, αγοραστών, χρηστών και επισκεπτών, τα οποία καταχωρούνται σε αυτήν και διασφαλίζει ότι το Κατάστημα είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Ν. 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Νόμο και μόνο κατόπιν δικής σας ρητής ειδική συναίνεσης, που δίδεται με την παρούσα και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του Καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών του. Η Εταιρία ακολουθεί απαρέγκλιτα ό, τι προβλέπεται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα στοιχεία και τις πληροφορίες. Εξαιρετικά μόνο μπορούν να δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία από την εταιρία, όταν τούτο επιβάλλεται ή υποχρεούμαστε από Δημόσια Αρχή ή Δικαστήριο κ.λπ.

Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει ως σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης, τον έλεγχο, τη βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες του Καταστήματος.

Κατά την πλοήγησή σας ή/και χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος, η Εταιρία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και την διεύθυνση του παρόχου Διαδικτύου (ΙΡ) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, τη διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

Το Κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα σε όσους χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές κ.λπ. με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων/newsletter στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση. Η Εταιρία εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, δίδεται η δυνατότητα άμεσης διακοπής της λήψης των διαφημιστικών αυτών μηνυμάτων.

Ανά πάσα στιγμή υπάρχει η ευχέρεια και το δικαίωμα πρόσβασης στο τηρούμενο αρχείο και η δυνατότητα διόρθωσης, διαγραφής, προσθήκης ή αντικατάστασης των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που έχουν καταχωρισθεί.

Σε κάθε περίπτωση, έκαστος φέρει αυτούσια την ευθύνη ότι τα στοιχεία, προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που παρέχει στον δικτυακό τόπο, όταν τούτο απαιτείται, είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα, πλήρη και επικαιροποιημένα.

Cookies

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών διαμέσου του διαδικτύου, έτσι ώστε να προσφέρουμε υπηρεσίες, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser μπορεί να επιλεγεί να εμποδιστεί ο browser από το να δέχεται νέα cookies ή να ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο. Παρ’ όλα αυτά, αν επιλεγεί η παρεμπόδιση της αποθήκευσης των cookies στον σκληρό δίσκο, δε θα είναι εφικτή η χρησιμοποίηση ορισμένων υπηρεσιών του Καταστήματος. Παράλληλα, το www.craftito.gr επιβεβαιώνει ότι στο cookie δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Η μόνη πληροφορία που διατηρείται είναι ο κωδικός του πελάτη, ώστε το Κατάστημα να μπορεί να τον αναγνωρίσει αυτόματα σε μελλοντικές επισκέψεις.

Για την ασφαλή πλοήγηση στο Κατάστημα, καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών, η Εταιρία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82/10-4-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των cookies είναι η προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη ή επισκέπτη. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν τα cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα για την εμφάνισή της και την αποτελεσματική λειτουργία της στον υπολογιστή του χρήστη, καταναλωτή ή επισκέπτη (functional cookies). Με την αποδοχή των όρων χρήσης, τεκμαίρεται ότι συγκατατίθεστε και στη χρήση των cookies ως ανωτέρω.

Λειτουργία Καταστήματος

Η σύσταση του δικού σας ηλεκτρονικού καταστήματος συντελείται χωρίς την καταβολή οιουδήποτε χρηματικού ποσού εκ μέρους σας.

Με την ανάρτηση εκάστου προϊόντος, θα χρεώνεστε ποσό τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) στο λογαριασμό που θα τηρείτε μεταξύ υμών των Δημιουργών και της Εταιρίας. Η ανάρτηση κάθε προϊόντος θα έχει ισχύ έξι (6) μηνών, μετά την πάροδο των οποίων, και αν επιθυμείτε την διατήρηση της ανάρτησης του προϊόντος στον ιστότοπο, θα χρεώνεστε ξανά το ανωτέρω ποσό των τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €). Τα ποσά αυτά, καθώς και ενδεικτικά οποιοδήποτε άλλο μελλοντικό ποσό που θα καταβάλλεται ως τίμημα λόγω συναλλαγής με Αγοραστή, θα εμφανίζεται σε έναν εικονικό λογαριασμό που θα τηρείται εντός του δικτυακού τόπου, ανάμεσα στο Κατάστημα και τον Δημιουργό και στον οποίο θα έχει πρόσβαση αποκλειστικά ο εκάστοτε Δημιουργός. Παράλληλα θα προσφέρεται η δυνατότητα οποτεδήποτε επιθυμεί κάθε Δημιουργός και εφόσον έχουν παρέλθει δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της πώλησης εκάστου προϊόντος, να αιτείται ώστε ένα μέρος ή το σύνολο του αναγραφόμενου ποσού να του αποδίδεται. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται οποτεδήποτε, με μόνο περιορισμό ότι ανάμεσα σε δύο συνεχόμενες τέτοιες ενέργειες/αιτήσεις θα πρέπει να παρέρχεται χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Κατόπιν και μέσα σε εύλογο διάστημα, θα λαμβάνει χώρα και πράγματι η μεταφορά του χρηματικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, τον αριθμό του οποίου θα μας έχει ήδη παράσχει ο Δημιουργός. Σημειώνεται ότι εφόσον ο Δημιουργός πραγματοποιεί την ως άνω μεταφορά μέσω της υπηρεσίας Viva Wallet ή δια μέσου της Τράπεζας Πειραιώς, η εν λόγω συναλλαγή θα είναι δωρεάν, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου θα συμμετέχει στη διαδικασία άλλος τραπεζικός/πιστωτικός οργανισμός, προβλέπεται η χρέωση προμήθειας ποσού ενός (1) ευρώ.

Εάν κάποιος Αγοραστής επιλέξει το προϊόν που έχει αναρτηθεί από Δημιουργό, εντός του www.craftito.gr, χρησιμοποιώντας την επιλογή που θα προσφέρεται, αποστέλλει κατ’ ουσίαν δεσμευτική πρόταση αγοράς προς τον Δημιουργό, επιλέγοντας ταυτόχρονα και έναν από τους τρόπους πληρωμής. Η περαιτέρω διαδικασία εξέλιξης της συναλλαγής θα κινείται αφότου έχει καταβληθεί το τίμημα που απαιτείται, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Αγοραστής έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή. Το ποσό που θα καταβάλει ο τελευταίος θα συνίσταται στην αξία που αναγράφει ο Δημιουργός στο «κατάστημά» του εντός του www.craftito.gr, προστιθέμενου του ΦΠΑ, του ποσοστού κέρδους της Εταιρίας και του κόστους αποστολής, το οποίο θα εμφανίζεται πριν την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας της αγοράς. Η Εταιρία θα αποστέλλει κατόπιν στον Δημιουργό το απαιτούμενο νόμιμο παραστατικό για τη συγκεκριμένη αγορά και έπειτα, ο Δημιουργός υπ’ ευθύνη του θα το εκτυπώνει, θα το τοποθετεί στο δέμα του προϊόντος και θα αποστέλλονται μαζί μέσω της υπηρεσίας «ΕΛΤΑ Πόρτα-Πόρτα» στη διεύθυνση που έδωσε ο Αγοραστής. Το ποσό θα καταβάλλεται στο όνομα της Εταιρίας και εφόσον παρέλθουν δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της σύμβασης, ήτοι την περιέλευση στον Αγοραστή του προϊόντος που παρήγγειλε, χωρίς την υπαναχώρηση του τελευταίου ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή των συμπεφωνημένων όρων της συναλλαγής, θα μεταφέρεται το ποσό στον εικονικό λογαριασμό του Δημιουργού, παρακρατουμένου του ποσοστού κέρδους της Εταιρίας. Το ποσοστό δε αυτό ορίζεται, με επιφύλαξη άλλως ρητώς συμφωνηθέντος, για τους μεν ιδιώτες Δημιουργούς στο ποσοστό 15% επί της τιμής του προϊόντος και για τους επαγγελματίες Δημιουργούς στο ποσοστό του 10% επί της τιμής του προϊόντος. Μετά την αποστολή του προϊόντος στον Αγοραστή από τον Δημιουργό, στον μεν ιδιώτη Δημιουργό θα αποστέλλεται από την Εταιρία τιμολόγιο αγοράς για το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ οι επαγγελματίες Δημιουργοί θα αποστέλλουν στην Εταιρία νόμιμο τιμολόγιο πώλησης για το εν λόγω προϊόν.

Προϊόντα

Τα προϊόντα που θα προωθούνται μέσω του www.craftito.gr θα αποτελούνται από πρώτες ύλες άριστης ποιότητας και θα είναι κατά βάση χειροποίητα. Το Κατάστημα και η Εταιρία δεν έχουν υποχρέωση και δυνατότητα ελέγχου των προϊόντων που παρέχουν οι Δημιουργοί και δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη αν τα προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θέτει ο παρών ιστότοπος ή/και είναι επικίνδυνα ή/και επιβλαβή. Την ευθύνη αυτή έχει ακέραια έκαστος Δημιουργός για τα προϊόντα που αυτός επιλέγει να προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας και αποστέλλει στους Αγοραστές. Η διάθεση προϊόντων που είναι απομιμήσεις ή παραποιημένα προϊόντα απαγορεύεται, οι δε χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το www.craftito.gr δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη και για την ύπαρξη παραποιημένων ή/και επικίνδυνων ή/και επιβλαβών κ.λπ. προϊόντων είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, ρητά απαγορεύεται η πώληση μέσω του Καταστήματος οποιουδήποτε είδους τροφίμων ή καλλυντικών προϊόντων. Για οποιαδήποτε δε τέτοια πραγματοποιηθεί, θα έχει γίνει χωρίς την έγκριση ή γνώση του Καταστήματος και απαλλασσόμαστε ρητά κάθε ευθύνης.

Οι τιμές των προϊόντων καθορίζονται ελεύθερα από τους ίδιους τους Δημιουργούς. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α. Στις τιμές αυτές πρέπει κάθε φορά να συμπεριληφθούν από τους Χρήστες/Μέλη και όποια προκύπτοντα κόστη και χρεώσεις μεταφοράς.

Το www.craftito.gr δίνει τη δυνατότητα στους Δημιουργούς, κατόπιν χρέωσης, να διαφημιστούν εσωτερικά, μέσω δηλαδή του Καταστήματος. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ή να κάνετε κλικ στα διαφημιζόμενα αγαθά και υπηρεσίες όπως κρίνετε σωστό.

Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα «www.craftito.gr» και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογιστεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στο Κατάστημα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η Εταιρία δε φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή για τις αγορές των προϊόντων που παρατίθενται από τους Δημιουργούς στο παρόντα ιστότοπο θα γίνεται μέσω της προσφερόμενης δυνατότητας χρήσης της Viva Payments, όπου και παρέχονται επιλογές πληρωμής. Το σύστημα αυτό παρουσιάζει την απαιτούμενη αδιαβλητότητα και ασφάλεια στις διαδικτυακές συναλλαγές. Επιπροσθέτως, το Κατάστημα παρέχει και τη δυνατότητα καταβολής του τιμήματος αγοράς των προϊόντων και μέσω αντικαταβολής. Πάντως, το Κατάστημα και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε υποκλοπή προσωπικών στοιχείων και κωδικών, οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση προκύψει κατά τη διαδικασία και η οποία δεν έχει σχέση με το παρόν Κατάστημα και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οιαδήποτε περιουσιακή ή άλλη ζημία προκύψει σε οποιονδήποτε πραγματοποιήσει πληρωμή για την αγορά προϊόντων που παρέχονται μέσω του Καταστήματος.

Πολιτική Ακυρώσεων – Επιστροφών

Η Εταιρία δεν παράγει η ίδια τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον ιστότοπό της.

Εάν παραληφθεί ελαττωματικό ή λανθασμένο (aliud) προϊόν, οφείλετε να ειδοποιήσετε αμέσως το Κατάστημα. Κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης, θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Εταιρία και το Κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρουν για την κατάσταση των προϊόντων και την ανταπόκρισή τους στις αγγελίες των Δημιουργών, αλλά οι τελευταίοι φέρουν ακέραια τυχόν ευθύνη για την καλή και πιστή τήρηση των όσων αναφέρουν σχετικά με τα προϊόντα τους.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να κρατήσετε το προϊόν λόγω μη ικανοποιήσεως από την αγορά, υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας (κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 2251/1994), υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς. Τα προϊόντα ταξιδεύουν με δικό σας κίνδυνο προς τον Δημιουργό που σας τα απέστειλε και επιβαρύνεστε μόνο με τα έξοδα επιστροφής.

Ο Δημιουργός στον οποίο θα αποστέλλεται το προϊόν κατόπιν νόμιμης υπαναχώρησης ή επιστροφής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία (όπως ενδεικτικά σε περίπτωση ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος κ.λπ.), θα υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί το Κατάστημα και να έρχεται αμέσως σε επικοινωνία, όπως επίσης και να συνεργάζεται πλήρως με την Εταιρία, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης και νόμιμη παραλαβή εκ μέρους του του προϊόντος που επιστράφηκε από τον Αγοραστή. Κάθε δε αποδεικτικό παραλαβής ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο επέχει θέση τέτοιου για το παραληφθέν από τον Δημιουργό δέμα/προϊόν, υποχρεούται αυτός να το διατηρεί, σε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από την Εταιρία, η οποία δικαιούται να απαιτήσει την επίδειξή του με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει πρόσφορο. Οποιαδήποτε δε μη συμμόρφωσή του ή πλημμελή εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεών του, επισύρει κάθε νόμιμη συνέπεια, ιδίως δε αξίωση αποζημίωσης για κάθε τυχόν ζημία, της Εταιρίας ρητά επιφυλασσομένης παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Εταιρία και το Κατάστημα διατηρούν αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιούν ή να ανανεώνουν τους παρόντες όρους χρήσης δίχως προειδοποίηση και οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ανάρτησή τους στον υποφαινόμενο διαδικτυακό τόπο. Παράλειψη ασκήσεως οιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρίας δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

Η πλοήγηση, χρήση, συναλλαγή με το www.craftito.gr διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση, επίσκεψη, περιήγηση και συναλλαγή με το κατάστημα και την Εταιρία, αρμόδια καθίστανται εφεξής τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου και θα εισάγεται προς εκδίκαση.

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι κριθούν ή καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και εγκυρότητα των λοιπών δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν κατά το δυνατόν στο νόημα και το σκοπό από οικονομικής άποψης. Οποιαδήποτε δε τυχόν διαπιστούμενη έλλειψη ή ασάφεια των παραπάνω όρων θα κρίνεται και θα συμπληρώνεται ερμηνευτικά συμφώνως προς το πνεύμα στο οποίο κινούνται και οι λοιποί όροι και συμφωνίες του παρόντος.

Ο ιστότοπός μας κάνει χρήση Cookies με σκοπό την καλύτερη εμπειρία χρήσης για τους επισκέπτες μας. Πληροφορίες.